โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
       

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 
 
อ่านรายละเอียด  
   
การฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียโดยพื้นที่ชุ่มน้ำ รุ่นที่ 2
       

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียโดยพื้นที่ชุมน้ำ รุ่นที่

 
 
อ่านรายละเอียด  
   
พิธีลงนามข้อตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย
       

บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
อ่านรายละเอียด  
   
โครงการอบรมผู้นำสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย ณ จังหวัดจันทบุรี
       

ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการฯ

 
 
อ่านรายละเอียด  
   
:: รวม 45 จำนวนข่าว :: 12 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12] Next >>

  หน้าแรก  |  ความเป็นมา  |  ข่าว กิจกรรม  |  บุคลากร  |  เว็บบอร์ด  |  จองวัน-เวลา ดูงาน  |  งานวิจัย  |  E-learning  |  แผนผังเว็บไซต์  |  ติดต่อเรา